Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny

1,  Publiczne Przedszkole w Zawadzie jest placówką publiczną działającą  w oparciu o obowiązujące akty prawne w szczególności:

•     Ustawę z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.)

•     Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz.1082 ze zm.);

•     Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)

•     Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw

•     Aktów prawnych organu prowadzącego i organu nadzorującego

•     Statutu Przedszkola

•     Zarządzeń Dyrektora Przedszkola i regulaminów wewnętrznych

2.   Organem prowadzącym jest Wójt Gminy Turawa.

3.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu.